Tietoa meistä

Business Kemijärvi tuottaa Kemijärven alueen yrityspalvelut ja vastaa kaupungin matkailumarkkinoinnista. Yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Kemijärven kaupunki. Yhtiö pyrkii aktiivisesti kehittämään alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, edesauttamaan uusien yritysten perustamista, palvelemaan alueelle tulevia uusia yrityksiä ja toimimaan linkkinä yritysten ja kaupungin virkamiesten välillä. Toimintaympäristön kehittämistä yhtiö tekee omien tai yhteistyössä toteutettujen hankkeiden kautta. Yhtiö myös hoitaa kaupungin ostoliikennepalvelujen kilpailuttamisen.

Organisaatio ja henkilöstö:

linkki yhteystietoihin
Hallitus: linkki hallitus-sivulle

Toiminnasta

Sen lisäksi, että esittelytekstissä mainitut yhtiön päätehtävät todellisuudessa jakautuvat lukuisiksi alakohtaisiksi osakokonaisuuksiksi, on yhtiön tehtäväkenttä kauttaaltaan varsin moninainen. Yrityspalvelujen kokonaisuudesta muodostuu kohtuullisen hyvä kuva tämä sivuston tarjonnasta, matkailupalvelujen osalta vastaavasti Visit Kemijärvi -sivustolta.

Yksi muun toiminnan keskeinen mutta tuntemattomampi muoto on osallistuminen Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotiimin toimintaan. Tiimi koostuu alueen kuntien elinkeinotoimijoista, Kemijärven osalta yhtiöstä. Tiimin kautta valmistellaan seutukunnan yhteisiä kehittämishankkeita, sekä tehdään yritysten toimintaympäristöä koskevaa vaikuttamistyötä monin eri tavoin. Tämä ei tarkoittaa pelkkää kokoustamista, vaan yhdessä tehtävää suunnittelu-, valmistelu- ja kirjoitustyötä. Tästä toiminnasta raportoidaan ja kerrotaan julkisuudessa usein vain kuntayhtymän nimellä, mutta taustalla ovat todellisuudessa kuntien elinkeinopalvelut ja Kemijärven osalta yhtiö.

Edelliseen rinnastuu myös toiminta ja vaikuttaminen lukuisissä erilaisissa yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoissa ja -työryhmissä niin paikallisesti kuin seutukunnan, maakunnan ja valtakunnan tasoilla. Näissä yhtiö pyrkii erityisesti huolehtimaan paikallisista tarpeista, niin omistajakaupungin, seutukunnan kuin alueen yritystoiminnan näkökulmasta. Vaikka verkostotyö vie paljon aikaa, on se usein ainut keino edistää monia paikallisia tavoitteita ja tarpeita.

Keskeinen toiminnan ja yhteistyön kohde ovat myös alueen eri oppi- ja tutkimuslaitokset sekä muut koulutustarjoajat. Tämän tavoitteena on edistää alueen elinkeinoja tukevaa koulutustarjontaa, auttaa täsmä- ja rekrytointikoulutusten suunnittelussa ja organisoinnissa, sekä parantaa yritysten TKI-toimintaa tukevien palvelujen tarjontaa ja saatavuutta alueella.

Yhtiö myös osallistuu monin eri tavoin tutkimus- ja koulutuslaitosten hankkeisiin: Joko aktiivisena toimijana eri toimenpiteissä, tai esimerkiksi hankkeiden ohjausryhmätyön kautta. Omistajakaupunki ei rahoita kuin pientä osaa näistä hankkeista. Laajempi hankeyhteistyö perustuukin yhtiön osallistumiseen käytännön työn kautta.

Lyhyt historia

Business Kemijärvi – viralliselta nimeltään Kemijärven Kehitys Oy – on alun perin rekisteröity yhtiöksi jo vuonna 1979. Tällöin toiminimi oli Kemijärven Teollisuuskylä Oy ja toiminnan tarkoituksena kiinteistöjen omistaminen ja kehittäminen. Toiminimi Kemijärven Kehitys Oy rekisteröitiin käyttöön vuonna 1991.

Kaupungin matkailumarkkinoinnin tehtävät siirtyivät yhtiölle vuoden 2014 alusta. Laajemman toimintamuodon yhtiö sai vuonna 2019, kun kaupungin yritys- ja elinkeinopalvelut siirrettiin kaupungilta yhtiölle. Tästä lähtien yhtiön toiminnan sisältö on säilynyt pääpiirteissään samana. Kaupungin yhtiöltä ostamien palvelujen tarkempi laajuus ja sisältö sovitaan vuosittain tehtävällä palvelusopimuksella. Palvelusopimus määrittää myös rahoituksen määrän yhtiölle palvelujen tuottamiseksi. Sopimus on viime vuosina pysynyt arvoltaan suurin piirtein samana huolimatta rahan arvon muutoksista tai kustannuskehityksestä.

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n jäseneksi yhtiö liittyi vuonna 2020. Aputoiminimi Business Kemijärvi rekisteröitiin vuonna 2022. Sen päivittäisiin käyttöön markkinoinnissa ja muissa kun virallisissa yhteyksissä siirryttiin vuoden 2023 aikana. Nimi Business Kemijärvi kertoo nykyaikana enemmän toiminnasta ja sen sisällöstä yhtiön asiakkaille ja sidosryhmille, yhtiön kuin virallinen nimi. Yhtiö hyödyntää toiminnassaan myös nimeä Visit Kemijärvi, jonka puitteissa kaupungin matkailumarkkinointi pääosin tehdään.

Vuoden 2024 aika miehitetty matkailuneuvonnan infopiste Toritalolla lopettaa ja toiminta siirtyy osaksi kaupungin asiakaspalvelupiste Sortteeria. Yhtiön tuottama neuvontapalvelu siirtyy jatkossa vahvemmin sähköisiin kanaviin, joissa tänä päivänä on enemmän kysyntää ja tarvetta palvelulle. Myös uusia ja asiakkaiden kaipaamia palvelukanavia on tulossa tarjolle. Samalla mahdollistuu myös vahvempi panostus matkailun kehittämiseen.