Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma; ideasta kasvuun

Tiivistäen voisi todeta, että hyvä liiketoimintasuunnitelma kypsyttää yritysidean kasvukuntoon. Jo liiketoimintasuunnitelman laadinta ohjaa pohtimaan yritystoiminnan yksityiskohtia, riskejä ja kehityspolkua, sekä tekemään laskelmia sen kannattavuudesta ennen varsinaiseen toimintaan ryhtymistä. Hyvän liiketoimintasuunnitelman avulla mahdolliset toiminnan sudenkuopat voidaan välttää mahdollisimman pitkälle.

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa myös ulkopuolisille selkeän kuvan yrityksen toiminnasta, kannattavuudesta ja näkymistä – mikä on usein tarpeen erityisesti yrityksen alkutaipaleella. Hyvän liiketoimintasuunnitelman avulla voidaan esimerkiksi osoittaa, miksi tuoreelle yritykselle tulisi myöntää lainaa, julkisia tukia tai muuta ulkopuolista rahoitusta. Kevyen ja vapaamuotoisen liiketoimintasuunnitelman voi Suomen Yrittäjien mukaan laatia vastaamalla mahdollisimman hyvin seuraaviin viiteen kysymykseen:

  • Liikeidea: Kuvaile liikeideaasi muutamalla lauseella. Mitä tuotteita tai palveluja myyt, kenelle ja miten? Kuinka erotut muista? Keiden kanssa kilpailet?
  • Asiakkaat: Keitä asiakkaasi ovat? Miten pääset kontaktiin heidän kanssaan?
  • Tuotteet ja palvelut: Millaista kysyntää tuotteellesi tai palvelullesi on? Mihin tarpeeseen tai ongelmaan ne vastaavat?
  • Raha: Millä kaikilla tavoilla saat myyntiä aikaan ja rahaa yrityksellesi? Kuinka hinnoittelet tuotteesi tai palvelusi? Mihin hinnoittelusi perustuu? Kuinka suurta myyntiä tavoittelet päivässä, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa? Voit hahmottaa tätä esimerkiksi myytyinä tuotteina tai asiakkaiden lukumääränä.
  • Riskit: Millaisia riskejä liiketoimintaasi liittyy? Mitä niiden toteutumisesta voi seurata? Kuinka voit varautua riskeihin? Riskien kartoittamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi SWOT-analyysiä. Siihen listataan yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä ottaa kantaa myös osaamiseen: Mitä osaamista yrittäjällä tai yrityksellä on jo alkuvaiheessa, millaista osaamista tarvitaan lisää? Omien vahvuuksien lisäksi onkin tärkeää tunnistaa myös omat heikkoudet rehellisesti. Silloin ne osataan ottaa huomioon, ja niiden varalle voidaan rakentaa toimiva suunnitelma.

Osana prosessia ja ennen toimintaan ryhtymistä on myös olennaista selvittää, onko omalle yritys- eli liikeidealle kysyntää tiedustelemalla siitä mahdollisilta tulevilta asiakkailta. On tärkeää selvittää vastaako oma idea asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, mitä asiakkaat olisivat siitä valmiita maksamaan, ja olisivatko asiakkaan valmiita valitsemaan sinun ideasi muiden sijaan. Jos idea ei vielä täytä asiakkaiden odotuksia, sitä on helppo jalostaa ennen toimintaan ryhtymistä – jälkikäteen tilanne on huomattavasti haasteellisempi.

Business Kemijärven asiantuntijalta saat apua hyvän liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Jätä yhteydenottopyyntö ja sinulle aika henkilökohtaiseen neuvontaan asiantuntijamme kanssa! perustamisneuvonta